در دنیای امروز که رشد و توسعه ی پرشتاب وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی ارتباطی- اطلاعات فاصله ها را کم کرده است و مرزهای زمان و مکان را در هم شکسته موضوع جهانی شدن از اهمیت بالایی برخوردار است و تأثیر آن را می توان در تمامی جنبه های مختلف زندگی از بزرگترین آرمانها و ارزشهای انسان تا جزئی ترین مسائل زندگی مشاهده کرد یکی از مهمترین حوزه هایی که در موضوع جهانی شدن طرح می شود رابطه ی دین و جهانی شدن است. شاید بتوان گفت دین از لحاظ تاریخی بیشترین پیوند را با موضوع جهانی شدن دارد.
ادیان توحیدی قرن ها پیش از پیش وسایل ارتباط جمعی و طرح نظریه های گوناگون در رابطه با جهانی شدن زمانیکه دنیای هر فرد به شهر یا منطقه ی جغرافیایی خویش محدود می شد داعیه‌دار جهانی شدن بودند و در این میان اسلام به عنوان آخرین دین توحیدی جایگاهی ویژه دارد.
اسلام دینی جهانی و فراگیر است که برای هدایت تمام انسانها و سعادت بشریت آمده دینی که همه ی جهانیان را فارق از نژاد و قومیت و ملیت مخاطب قرار داده است.
عصر ارتباطات و پدید آمدن شاهراه های اطلاعاتی هر چند زمینه ی مناسبی را برای آگاهی تمامی مردم دنیا از آموزه های این دین رهایی نقش فراهم آورده اما تهدیدات و چالش های مهمی را هم در برابر اسلام قرار داده است. تهدیدهایی گوناگون از جنبه های مختلف اسلام و مسلمانان را تحت فشارهای مختلف قرار داده است .
تعریف فرهنگ و تهاجم فرهنگی
برای فرهنگ تعریفهای زیادی گفته شده اما به طور خلاصه و خیلی ساده می توان گفت که فرهنگ مایه ای فکری و ارزشی است که رفتارهای اختیاری و اجتماعی انسان تحت تاثیر آنها قرار می گیرد و شامل شناختها و باورها انسان ارزشها و گرایشها و رفتارها و کردارها می باشند بر این اساس تهاجم فرهنگی عبارت خواهد بود از هر گونه حرکتی از دشمن که در صدد تغییر یا تحریف ارزشها و رفتار و کردارهای انسانی و ملتی می باشند به عبارت دیگر تهاجم فرهنگی یعنی اینکه ملتی بخواهد فرهنگ رایج و غالب یک ملتی را از دستش گرفته و فرهنگ خود را به آنها تحمیل کند تا ملت مورد تهاجم گرفته تحت سلطه این ملت در آمده تا از این وسیله به این ملت تسلط یافته و ضربان اقتصادی و سیاسی و نظامی آن را در دست خود بگیرند و برای اینکار آسانترین راه و کم هزینه‌ترین راهها ‌ همان تغییر فکر و خط مشی ملتی است اینکه فرهنگ شما فرهنگ خوبی نیست اینگونه فکر کرده اید که به اینجا رسیده اید شما متحجرید و انواع شعار های به ظاهر زیبا، همچنانکه یکی از ماموران سیانیز در گزارشهایش نوشته که اتحاد جماهیر شوروی به این دلیل شکست خورد که متوجه نشد که اگر چهار چوب فکریش را عوض کند خود به خود همه چیز اعم از نظامات سیاسی و اقتصادی نیز عوض خواهد شد بر این اساس همیشه قبل از تهاجمات نظامی تهاجمات فرهنگی صورت می گیرد.
هدف از تهاجم فرهنگی
تهاجم فرهنگی دو هدف درصد هم می تواند داشته باشد یعنی زمانی تهاجم فرهنگی بر علیه یک ملتی به خاطر این است که آنها فرهنگی متعالی ندارند و از نظر فرهنگی و علمی و اجتماعی در انحطاط به سر می برند در چنین شرایط اگر یک فرهنگ علیه چنین فرهنگی قیام کند چنین تهاجمی خوب است به عنوان مثال اگر فرهنگی آمد و فرهنگ مصرف گرایانه یک ملت را که به تولید ارزش چندانی نمی‌دهند را تغییر داد و فرهنگ آنها را به فرهنگ تولیدی تبدیل کرد چنین تهاجم فرهنگی نه تنها بدنیست بلکه واجب نیز می باشد . اما در مقابل تهاجم فرهنگی یک هدفی نیز دارد و آن اینکه باورهای صحیح را از مردم بگیرند و در مقابل باورهای دروغین و ارزشها غلط را به آنها تلقین دهند که چنین تهاجم فرهنگی یک هدفی نیز دارد و آن اینکه باورهای صحیح را از مردم بگیرند و در مقابل باورهای دروغنی و ارزشهای غلط را به آنها تلقین دهند که چنین تهاجمی بد می‌باشد و باید در مقابلش ایستاد امروزه یکی از اهداف تهاجم فرهنگی تامین منابع اقتصادی کشور حمله کننده می باشد بویژه در ملتهایی که مادیگرا بوده و چیزی غیر از مادیات را قبول ندارند ولی این دسته از افراد از فرهنگ به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدفهای اقتصادی خود بهره می برند چرا که برای چنین افرادی ارضای شهوات و مال اندوزی و ثروت فقط مطرح بوده و چنین، دیگری مطرح نیست و چون به این نتیجه رسیده اند که با اسلحه فرهنگ به دلخواه خود می رسند بر این اساس از تهاجم فرهنگی استفاده می کنند یعنی برای چنین افرادی مطرح نیست که کشور مورد حمله شوند. آیا دارای فرهنگ صحیح است یا غلط و اطلا در فکر اصلاح آن فرهنگ نمی باشند بلکه به عنوان وسیله ای استفاده می کنند تا جائیکه اگر دیدند این ابزار قدیمی شده آنرا رها کرده و دست به دامان ابزارهای دیگری می شوند.
اولین و آخرین قدم تهاجم فرهنگی
براساس تعریف فرهنگ که گفتیم که همان مایه های فکری یک ملتهای می باشند اولین قدم در تهاجم فرهنگی تعمیر اساس و پشتوانه فکری و ارزش یک ملت می باشد چون هر ملتی بر اساس نوع فکر و اندیشه اش اقدام به کاری می کند چون اگر در ملتی روحیه صرفه جوئی هست الگو در ملتی روحیه تولیدی است.
اگر در ملتی غیرت تعصبات صحیح جوانمردی احترام به بزرگان، حقوق دیگران مطرح است به این دلیل است که پشتوانه فکری آنها است بر اساس برای اینکه برای چنین ملتی تسلط یابند باید این باورها و مایه های فکری عملی آنها را بگیرند به جای روحیه صرفه جوئی، روحیه چشم و هم چشمی و مدرا بدهند به جای غیرت و تعصب در ملتی روحیه بی بند و باوری و فحشاء را تزریق کنند و چنین تبلیق کنند که اینها مظاهر فرهنگی است و هرکس خودش را مطابق این کارها نکند یا بر علیه آنها قدم بردارد افرادی متعبر و بی عقل می باشند و … که اگر دشمن به چنین کاری پیروز شد آغاز گر بدبختی این ملت خواهد گردید .
” نمونه تهاجم فرهنگی “
پس مهمترین کار دشمن در تهاجم فرهنگی گرفتن روحیه خود باوری و ایمان از یک ملتی می باشد در این زمینه بد نیست سخن یکی از معاونان سابق سیارا از نظر بگذارانیم ایشان می گوید بعد از مدتها تحقیقی به این نتیجه رسیدیم که قدرت رهبر مذهبی ایران و استفاده از فرهنگ شهادت در انقلاب ایران تأثیر گذار بوده ما همه چنین به این نتیجه رسیدیم که شیعیان بیشتر از دیگر مذاهب اسلامی فعال و پویا هستند.11
جمع بندی
پس با توجه به مطالب گفته شده از میان انواع تهاجم فرهنگی با نظر بر اینکه اساس رفتار و اندیشه هر ملتی را هدف قرار داده خطرناکتر بوده زیرا ملتی که از نظر فرهنگی، جیره خوار ملتی دیگر باشد صددر صد از نظر نظامی ، سیاسی، اقتصادی نیز جیره خوار همان ملت خواهد شد پس مهمترین وظیفه ما شناخت فرهنگ مذهبی، ملی، منطقه مان می باشد تا با مظاهر تهاجم فرهنگی دشمن آشنا کردیم و به حراست از فرهنگ خودمان بپردازیم که در این صورت اگر کار از کار بگذرد و ما دیر متوجه باشیم12
تاریخچه تلویزیون
در سال 1884 یک دانشمند آلمانی به نام نپیکو به این نکته که تصاویر اشیاء و اشخاص را به کمک برق از سیم عبور داده و به آن طرف سیم منتقل کند و برای این امر کافی بود که بتواند در هر ثانیه شانزده بار یک تصویر را تبدیل به امواج الکتریکی کند و به وسیله سیم به دستگاه گیرنده بفرستد دستگاهی که او ساخت دارای نقایصی بود تا سال 1920 همچنان مورد تجزیه و تحلیل دانشمندان قرار گرفت تا آن که دانشمندانی نظیر “جان بیرد” “زوکین” و “فژنز در زن” به سایر اختراعات بزرگی نائل آمدند و اشکالات دستگاه نییکو را بر طرف کردند. تلویزیون تا سال 1935 جنبه آزمایشی داشت لیکن از سال 1939 صورت کالای بازرگانی پیدا کرد و وارد بازار شد کمی قبل از شروع دومین جنگ جهانی تلویزیون وسیله ای مهم برای مردم بود ولی وقوع جنگ پیشرفت و انفجار این پدیده را به مدت پنج سال به تعویق انداخت.
در انگلستان که به طور مرتب از سال 1329 برنامه تلویزیون پخش می شد اول سپتامبر 1939 روزی پنج ساعت برنامه پخش می کرد ولی گیرنده های برنامه ها از چند صد دستگاه متجاوز نبود و شیوع تلویزیون جمعی را در فرانسه باید چند سال بعد از جنگ دوم جهانی دانست با کمال تعجب تلویزیون در آمریکا تجارتی را پذیرفت هنگامیکه ایالات متحده آمریکا وارد جنگ شد قریب پنج هزار دستگاه تلویزیون در این کشور وجود داشت که قسمت اعظم آن در نیویورک مستقر شده بود.
با وجود دوری این کشور از مراکز حساس جنگ این حادثه در آمریکا نیز مانند اروپا توسعه تلویزیون را متوقف ساخت ولی بلافاصله بعد از اتمام جنگ با سرعت سرسام آوری رو به رشد نهاده طی 15 سال و از همان سال 1960 ایالات متحده آمریکا از لحاظ تعداد تلویزیون به حد اشباع رسید و خود تلویزیون و تأثیر آن بر جامعه ما از چنان اهمیتی برخوردار است که تعداد کمیت فرستنده و گیرنده تلویزیون را در مقابل آن ارجعی نیست همانطوری که تلگراف و تلفن کاربرد مطبوعات را افزایش داد اختراعات و اکتشافات وابسته به تلویزیون کاربرد این وسیله ارتباطی را افزونی بخشید.
تاریخچه تلویزیون در ایران
نخستین فرستنده تلویزیونی تاریخ ایران ساعت پنج بعد از ظهر جمعه یازدهم مهرماه سال 1337 آغاز به کار کرد. در دهه 30 هجری شمسی، وقتی دولت وقت سرگرم تدارک زمینه و طرح ریزی برای ایجاد تلویزیون بود”حبیب الله ثابت پاسال” از بخش خصوصی پیشدستی کرد و پیشنهاد تاسیس یک ایستگاه فرستنده تلویزیونی را ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجا که پاسال از اعتماد دربار برخوردار بود، با پیشنهاد او موافقت شد و مجلس شورای ملی در تیرماه سال 1337 ماده ای با چهار تبصره مصوب کرد که به موجب آن اجازه داده می شد یک فرستنده تلویزیونی زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن در تهران ایجاد شود این فرستنده تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف بود و تمامی برنامه های آن از مقررات اداره کل انتشارات پیروی می کرد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نخستین فرستنده تلویزیونی ایران ساعت پنج بعد از ظهر جمعه یازدهم مهرماه 1337 اولین برنامه خود را پخش کرد. این فرستنده که تلویزیون ایران نامیده می شد، ابتدا هر روز از شش بعد از ظهر تا 10 شب برنامه داشت. تلویزیون ایران به صورت خصوصی اداره می شد و متکی به درآمد خود از آگهی های تجارتی و تبلیغاتی بوده این سازمان پس از یک سال فعالیت برنامه های روزانه خود را در تهران به پنج ساعت افزایش داد و در سال 1340 فرستند، دیگری در آبادان و یک فرستنده تقویتی در اهواز تاسیس کرد. رونق کار تلویزیون ایران تصمیم حکومت را در تاسیس یک شبکه تلویزیونی سراسری قطعی تر کرد بنابراین در سال 1343 یک گروه فرانسوی از سوی سازمان برنامه و بودجه مامور بررسی و طراحی یک مرکز تلویزیونی شد. سرانجام پس از تصویب طرح ایجاد تلویزیون ملی ایران، یک ایستگاه کوچک به وجود آمد و با امکاناتی ساده پخش برنامه های آزمایشی را از سال 1345 آغاز کرد. امکانات فنی تلویزیون در آن زمان به یک استودیو، سه دوربین و دو دستگاه ضبط مغناطیسی محدود می شد و از آن جا که فرستنده تلویزیون ایران با سیستم 525 خطی آمریکایی کار می کرد و سیستم تلویزیون ملی 625 خطی اروپایی بود، تلویزیون ملی با نصب یک فرستنده دو کیلو واتی با سیستم 525 خطی بر بالای ساختمان هتل هیلتون، امکان استفاده از این شبکه را برای همه دارندگان تلویزیون با سیستم های مختلف، امکان پذیر کرد.
مدتی کمتر از دو سال از تاسیس تلویزیون ملی نمی گذشت که در 17 مرداد 1347 نخستین مرکز شهرستانی تلویزیون ملی در ارومیه گشایش یافت و چندی بعد مرکز تلویزیونی بندر عباس به کار افتاد. مراکز تلویزیونی به تدریج یکی بعد از دیگری در شهرهای مختلف شروع به فعالیت کردند و پیام های سیاسی، فرنگی و تفریحی را طبق ماموریت هایی که برنامه ریزان حکومت تعیین کرده بودند، به قشرهای وسیع تری از مردم رساندند. از آغاز شکل گیری تلویزیون عده زیادی از فیلمسازان به علت امکانات مالی بیشتری که تلویزیون در اختیار سازندگان و تهیه کنندگان قرار می داد جذب آن شدند . در نتیجه تلویزیون به صورت یکی از مراکز مهم فیلم سازان در بخش دولتی درآمد و تعداد زیادی فیلم داستانی و مستند از جمله مستند خبری (که درصد بیشتری را نسبت به دیگر انواع فیلم ها داشت) و سریال های گوناگون در آن ساخته شد به گونه ای که حاصل کار فیلمسازان تلویزیونی تا قبل از انقلاب نزدیک به هزار فیلم کوتاه و بلند بود.
در ایران از همان سال های اولیه کار تلویزیون سریال سازی نیز پاگرفت امید ارسلان نامدار از نخستین سریال های ایرانی است که از تلویزیون ملی پخش شد.
تلویزیون ملی ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی با تغییر نام به سیمای جمهوری اسلامی ایران در قالب دو شبکه برنامه های خود را پی گرفت . در سال های آغازین پس از انقلاب بیشترین زمان برنامه های سیما به مستند های سیاسی تبلیغاتی و اخبار سراسری اختصاص داشت.
مستندهایی از پرونده های سیاسی عوامل رژیم سابق، عوامل گروهک های منافقین، مجاهدین و اعترافات آنها از آن جمله بود. به تناسب وضع بحرانی جامعه پس از انقلاب و به تبع آن آغاز جنگ ایران و عراق این روند به سوی فیلم های مستند از جنگ و جبهه تغییر مسیر داد و تا سال ها بعد این روند همچنان ادامه داشت.
برنامه هایی مانند “روایت فتح” محصول این دوران هستند. در این سال ها مجموعه های نمایشی و داستانی چون “سلطان و شبان” به کار گردانی داریوش فرهنگ “سربداران” به کارگردانی محمد علی نجفی هزاردستان به کارگردانی علی حاتفی “کوچک جنگلی” به کارگردانی داریوش بحرانی و بهروز افخمی و … ساخته شوند.
در کنار این مجموعه های تاریخی، از مجموعه های داستانی – اجتماعی آن روزگار باید به مجموعه “آینه” اشاره کرد. مجموعه ای که در قالبی نمایشی که به دوروی سکه زندگی خانواده های مختلف می پرداخت.
در دهه هفتاد بود که از انحصار شبکه یک و دو بیرون آمد و با تاسیس شبکه سه سیما با رویکردی به جوانان و ورزش عرصه های جدیدی را در جذب مخاطب آزمود.
در واقع از همین مقطع زمانی بود که با آزاد شدن ویدئو، رونق سینماها فیلم های ویدئویی و بعدها سی.دی و دی.وی.دی فرصت انتخاب برای مخاطبان بیشتر شد.
با تاسیس شبکه پنجم با عنوان شبکه تهران و اختاص یک شبکه استانی به استان های کشور، توجه به مناسبات درون گروهی شهرستان ها و استان ها در دستور برنامه سازان قرار گرفت.
تاسیس شبکه چهار با شعار پرداختن به برنامه های علمی، فرهنگی و هنری فاخر ایران و جهان و نهایتاً شبکه خبر همگی در راستای سیاست های جدید برای تأمین گونه های مختلف سلایق مخاطب مفهوم پیدا کرد.
چهار چوب نظری :
به طور کلی در بررسی اثرات وسایل ارتباط جمعی بویژه تلویزیون بر جوانان و کودکان نظرات بسیاری مطرح است.
این وسایل می توانند بر اطلاعات، دانش، آگاهی و جهان‌بینی مخاطبان (کودک)، نوجوانان و جوانان و بزرگسالان) موثر باشند.
چارچوب تئوریکی :
دیدگاه تونیس فردیناند (FERDINANDT ONNES) فیلسوف و جامعه شناسی آلمانی، در سال 1855 در شلسویک متولد شد.
در سال 1909 به عنوان رئیسی انجمن جامعه شناسان آلمان انتخاب شد از جمله آثار برجست او (اجتماع و جامعه) COMMUNAUTEETSOCIE است که در آن، نظریه تحول جامعه انسانی را بیان کرده TE است.13
تونیس از نخستین دانشمندانی است که ارتباط را محور شناخت و ارزیابی جوامع دانست و نظر جامع انسانی را نیز با این معیار سنجید او دو نوع جامعه را بدین قرار از یکدیگر متمایز می سازد “جامعه معنوی” یا به تعبیری اجتماع “جامعه صوری ” ویژگیهای هر یک از این دو جامعه را از روزنه ارتباطات بدین قرار مشخص میدارد.
الف- جامعه معنوی:
در این جامعه شاخصهای ارتباطی زیر قابل سنجش است:
1) اراده اورگانیک:
در جامعه معنوی، هر حرکت نه در خدمت فرد و مصالح شخصی اوست، بلکه برای وحدت جمع و تحقق غایتهای آن صورت می گیرد.
بدینسان جامعه معنوی می تواند در صورت ایجاد روب روانی بین اعضا به وفاق اجتماعی یا اجماع دست یابد و به نوعی با سلک14 مشابه پذیرد.
اراده اورگانیک مستلزم عضویت تام افراد در یک واحد (گروه، جمع و …) است به نوعی که هر یک خود را عنصری لایتجزی از آن و پدیده آورنده وحدت اورگانیک جمع به شمار آورد.
اراده اورگانیک در جامعه معنوی اولین شاخصی است که آن را از جامعه صوری متمایز می سازد (که در آن اراده اندیشیده حاکم بر روابط انسانی است)
2) ارتباطات عمقی:
در برابر ارتباطات سطحی، فضایی و مورفولوژیک که خاص جوامع صوری است. در جامعه معنوی، ارتباط انسانها با یکدیگر تنها متاثر و منشعب از شرایط ظاهری نیست.

انساهایی که در جریان فرآیند ارتباطی قرار می گیرند، یکدیگر را می شناسند، واکنشهای یکدیگر را حدس می زنند و این امر موجبات پیدایی نوعی آرامش روانی را در برخورد با دیگران فراهم می سازد.
3) امتداد تاریخی ارتباط :
در چارچوب جامعه معنوی، شناخت متقابل انسانها معمولاً تنها به ویژگیهای آنی، فعلی و کنونی آنان منتهی نمی شود.
انسانها در ارتباط، سوابق دیرین یکدیگر را می‌شناسند، حتی گذشته خانوادگی هر یک در ذهن دیگری هست و چون در جامعه معنوی هنوز انتزاع فرد از خانواده (آن طور که در جامعه صوری رخ داده است) صورت نگرفته است، با این امتداد شناخت، ارتباط ، ابعادی وسیعتر و غنی تر می یابد.
4) کوچکی جمع و ارتباط تام:
تونیس، جامعه مهنوی را خصوصاً از آن رو ارج می نهد که در آن با تراکم انسانها مواجه نیستیم، بدون آنکه به دقت تصریح نموده باشد، می توان حیات روستایی را تا حدودی بسیار با جامعه معنوی نزدیک دانست کوچکی ابعاد جامعه معنوی به غنای جهات کیفی آن کمک خواهد کرد، از تنهایی انسان و بی خبری انسانها از یکدیگر جلوگیری خواهد نمود و در چنین شرایطی است که ارتباط، تمامیت بیشتر و بهتری می یابد.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید